Sagveien 23C

0459 Oslo

(+47) 40 00 00 43

post@aprilarkitekter.no

2019 Y-benken Read more

APRIL Architects is a design practice founded on enthusiasm and dedication. APRIL takes on all kinds of projects that fall under the architecture profession. In our portfolio we have many prize winning projects and realized works on all scales, from furniture, to buildings and urban plans. APRIL has been involved in teaching, research and contribute in the daily press in Norway and Iceland. The work of APRIL has been published internationally, and their housing projects are presented in several public office's supervisory brochures displaying exemplary practice in Norway.

Read moreRead less

Employees

 • Former employees
 • Simon Scharnweber

  Siyin Pang

  Lene Marie Grennes

  Gunnar Aasen Rogne

  Giambattista Zaccariotto

  Laufey Sigurðardóttir

  Kristin Pedersen

  Hans Kristian Moen

  Olav Fergus Kvalnes

 • Borghildur Indriðadóttir

  Leena Marjamaa

  Astrid Haram

  Arne Vidar Hegni

  Wenche Andreassen

  Daniel Ferdman

  Christa Hellesøe-Jensen

Contact

Publicity

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2005
 • 2004
 • 2003

News

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 08.01
  Redd Y-blokken, statsminister!
  Åpent brev, publisert i Aftenposten, signert Elton, Claussen og Hembre
 • 02.01
  Protestmarsj for Y-blokka
  I regi av Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka. APRILs Kjersti Hembre i arrangementskomiteen
 • 14.12
  Filmvisning på Cinemateket - 3 filmer for Y
  Støtteaksjon for Y arrangerer. APRILs Kjersti Hembre er medskaper av en av filmene og ønsker velkommen
 • 19.10
  Intervju om bevaring av Y-blokka
  APRILs Kjersti Hembre intervjuet i artikkel om arbeidet for bevaring av Y-blokka i kulturmagasinet PLNTY
 • 20.09
  Pecha Kucha på DogA
  Kjersti Hembre holdt Pecha Kucha-innlegg om Y-blokk-aksjonen, sammen med Hanne Sophie Claussen
 • 09.09
  Slipp de kreative ideene løs! Riving av Y-blokka er vandalisme mot verdens kulturarv
  Kronikk i Dagsavisen, Hanne Sophie Claussen og Kjersti Hembre
 • 04.09
  Y-benk auksjoneres ut
  En av APRILs Y-benker auksjoneres ut i regi av Støtteaksjon for å bevare Y-blokka. (Landet hos Fortidsminneforeningen!)
 • 27.07
  Appell
  Din våte Drøm holder konsert for bevaring av Y-blokka. Appell ved Kjersti Hembre
 • 21.05
  Y-benker på SALT
  Y-benken tegnet av APRIL arkitekter, utplassert i det offentlige rom
 • 24.10
  Folkeaksjon for Y-blokka
  I regi av Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka. APRILs Kjersti Hembre i arrangementskomiteen
 • 05.09
  Hot Pot
  APRILs Hot Pot i by-utstillingen på Seoul Biennalen, september til oktober 2017
 • 15.05
  Rammetillatelser
  APRILs tre boligprosjekter med felles atkomstvei fra Bjerkeveien i Oppegård får rammetillatelser
 • 10.05
  Steinneset
  Os kommune inviterer APRIL til parallelloppdrag for Steinneset
 • 21.12
  By-biennalen i Seoul
  APRIL v/ Arna Mathiesen blir invitert å delta i By-biennalen i Seoul i september 2017 med en installasjon
 • 25.10
  Folkeaksjon for Y-blokka
  I regi av Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka. APRILs Kjersti Hembre i arrangementskomiteen
 • 11.10
  Konkurranseutkast
  APRIL leverte et konkurranseutkast for planlegging av Gufunes i Reykjavik Island
 • 24.08
  Presentasjoner
  APRIL presenterte tre skisseprosjekter (to eneboliger og en tomannsbolig) + en mulighetsstudie for et naboskap i Oppegård-landskapet. Vi gleder oss til neste faser!
 • 16.06
  Nordic Built Cities Challenge
  APRIL gratulerer Dagný Bjarnadóttir, Anders Egbjerg Terp and Gunnlaugur Johnson for et vinnerutkast i Nordic Built Cities Challenge. APRIL var nordisk samarbeidspartner og rådgiver på teamet
 • 21.05
  Løk for strøk
  Løk for Strøk blir til stede i forbindelse med 'åpen gård'-arrangement på Geitmyra matkultursenter for barn, kl. 12-15.
 • 27.04
  Konkurranse
  APRIL er prekvalifisert for en konkurranse om Gufunesområdet i Reykjavik
 • 30.03
  Presentasjon
  APRILs mulighetsstudie i Bossekop presenteres i Alta Rådhus
 • 01.02
  Jåtten Øst
  APRILs prosjekt på Jåtten Øst er presentert i Fylkesmannen i Oslo og Akershus/Akershus fylkeskommunes hefte: Bomiljø Eksempelsamling om livskraftige urbane bomiljø!
 • 01.02
  Spikerverket
  Boligprosjektet vi har tegnet på Spikerverket ble utsolgt, lenge før ferdigstilling
 • 08.01
  Mulighetsstudie
  APRIL prekvalifisert til en mulighetsstudie for utvikling av Bossekop i Alta
 • 29.10
  Foredrag
  Foredrag av Arna Mathiesen på Sapienza Universitetet i Roma, i forbindelse med boka
 • 20.05
  Løk for strøk
  Løk for Strøk lansert på Sagene i Oslo
 • 25.04
  Re-designing the Gap
  APRIL v/ Arna Mathiesen konseptualiserer og organiserer en konferanse på Litteraturhuset- Re-designing the Gap: Urbanization between Formal Institutions and Informal Dynamics, i samarbeid med AHO og Universitetet i Oslo
 • 26.03
  Foredrag
  Arna Mathiesen holder foredrag på Universitetet i Seoul, i forbindelse med bokutgivelse
 • 09.02
  Folkeaksjon for Y-blokka
  I regi av Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka. APRILs Kjersti Hembre i arrangementskomiteen
 • 27.11
  Grønne midler
  APRIL mottar grønne midler fra Bydel Sagene
 • 21.10
  Boklansering på Island
 • 08.04
  Presentasjon på DOGA
  Presentasjon og utstilling av parallelloppdrag Vippetangen på DOGA
 • 13.03
  Vippetangen
  Sluttrapport for parallelloppdrag Vippetangen levert
 • 07.11
  FutureBuilt
  APRILs prosjekt Bykubesong blant andre forslag om klimavennlige boliger i FutureBuilt konkurransen - utstilling og informasjonsmøte
 • 24.09
  Oslo Bys Arkitekturpris
  Spikerverket, herunder APRILs boligprosjekt Spikerverket boliger, trinn 1, er nominert til Oslo Bys Arkitekturpris for 2013
Designed and developed by Mandag
Category
Close

(Re-)vitalizing Vigeland

2004 2004
Lindesnes kommune

The report documents the finds of a wide-reaching participation process with the politicians and the population, specially targeting the young that tend to move away from the districts to never come back for establishing themselves locally. Many of the ideas that came up through the process were taken into consideration in the making of the masterplan, all thoroughly grounded in APRILs winning proposal.

Prosjektet (re-)vitalizing Vigeland har gjennom en bred medvirkningprosess fokusert på preferanser og muligheter knytta til framtidig utvikling av boliger, utvikling av det offentlige rom og utviklingen av en attraksjon på Vigeland. Ekstern ekspertise har gitt viktige input i prosessens ulike stadier. Prosjektet resultet i rapporter orarbeid for regulering av sentrum, med utgangspunkt i vinnerprosjektet Central park.

The report documents the finds of a wide-reaching participation process with the politicians and the population, specially targeting the young that tend to move away from the districts to never come back for establishing themselves locally. Many of the ideas that came up through the process were taken into consideration in the making of the masterplan, all thoroughly grounded in APRILs winning proposal.

Read moreRead less

I prosessen har det blitt understreket fra flere hold at skal det være grunnlag for stabilitet, vekst og tiltrekningskraft på turister, kreves en ny strategi/ en annerledes vinklet utviklingspolitikk for Vigeland. Denne må omfatte et oppdatert og framtidsrettet boligprogram, fortetting og fysisk oppgradering av sentrum, utvikling av det programmatiske tilbud, f.eks. gjennom støtte til nyetablering, og ikke minst lokalpolitisk dristighet i forhold til å satse på det som er særegent for Vigeland. Prosessen har fått fram hvor viktig det er for Vigeland å satse på ungdom, både mht. boligutvikling og offentlig program dersom stedet skal kunne utvikles fra tettsted til mikroby. Samtidig har Vigelands unike kvaliteter har fått komme fram i lyset - det handler om kunst og kultur samt landskapskvaliteter, særlig knytta til Audna.

Arbeidet har ført fram til en rekke konkrete forslag til tiltak som er forankret hos beboerne selv. I prosessen er det søkt å få alles stemmer fram, så forslagene reflekterer et bredt spekter av beboerne. Forslagene til tiltak er med utgangspunkt i Aprils vinnerutkast Central Parks overordnede struktur, festet til kartet og illustrert, slik at de i klartekst kan påvirke reguleringsarbeidet for sentrum.

Sentrale stikkord vedrørende utvikling av det offentlige rom er : konsentrasjon, sammensatt program, separasjon av trafikkarealer, muligheter for fleksibel bruk og midlertidige aktiviteter. Barn og unge ønsker seg i stor grad arenaer for ulike aktiviteter ute og inne, mens alle grupper savner et spisested av en eller annen sort.

For tema bolig: boliger for ungdom i sentrum (men ikke kun for unge, også andre grupper) - fleksibilitet og elastisitet, muligheter for fellesløsninger er stikkord. De konkrete tomtene har ulike kvaliteter og muligheter, sluttrapporten skisserer et boligprogram for sentrum.

Når det gjelder attraksjon er et kultur-/aktivitetshus kanskje det som best dekker de behov som har kommet til uttrykk.

Sommerprosjektet eksperimenterte med installasjon som metode i en planprosess. Gjennom strategisk plassering av drivhusene, fikk man prøvd ut temporært en romlig avgrensning som er foreslått i vinnerutkastet og er aktuell som framtidig byggegrense. Samtidig fikk man plantet publikumsrettet program i et område som har lite aktivitet til vanlig, og dermed prøvd ut en svak forskyvning av sentrum i sommer.

 • Year
  2004 2004
 • Location
  Lindesnes kommune
 • Status
  Competition
 • Client
  Lindesnes kommune
 • Project manager
  Kjersti Hembre
 • Co-workers
  Wenche Andreassen, Arna Mathiesen