Sagveien 23C

0459 Oslo

(+47) 40 00 00 43

post@aprilarkitekter.no

2019 Y-benken Read more

APRIL Architects is a design practice founded on enthusiasm and dedication. APRIL takes on all kinds of projects that fall under the architecture profession. In our portfolio we have many prize winning projects and realized works on all scales, from furniture, to buildings and urban plans. APRIL has been involved in teaching, research and contribute in the daily press in Norway and Iceland. The work of APRIL has been published internationally, and their housing projects are presented in several public office's supervisory brochures displaying exemplary practice in Norway.

Read moreRead less

Employees

 • Former employees
 • Simon Scharnweber

  Siyin Pang

  Lene Marie Grennes

  Gunnar Aasen Rogne

  Giambattista Zaccariotto

  Laufey Sigurðardóttir

  Kristin Pedersen

  Hans Kristian Moen

  Olav Fergus Kvalnes

 • Borghildur Indriðadóttir

  Leena Marjamaa

  Astrid Haram

  Arne Vidar Hegni

  Wenche Andreassen

  Daniel Ferdman

  Christa Hellesøe-Jensen

Contact

Publicity

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2005
 • 2004
 • 2003

News

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 08.01
  Redd Y-blokken, statsminister!
  Åpent brev, publisert i Aftenposten, signert Elton, Claussen og Hembre
 • 02.01
  Protestmarsj for Y-blokka
  I regi av Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka. APRILs Kjersti Hembre i arrangementskomiteen
 • 14.12
  Filmvisning på Cinemateket - 3 filmer for Y
  Støtteaksjon for Y arrangerer. APRILs Kjersti Hembre er medskaper av en av filmene og ønsker velkommen
 • 19.10
  Intervju om bevaring av Y-blokka
  APRILs Kjersti Hembre intervjuet i artikkel om arbeidet for bevaring av Y-blokka i kulturmagasinet PLNTY
 • 20.09
  Pecha Kucha på DogA
  Kjersti Hembre holdt Pecha Kucha-innlegg om Y-blokk-aksjonen, sammen med Hanne Sophie Claussen
 • 09.09
  Slipp de kreative ideene løs! Riving av Y-blokka er vandalisme mot verdens kulturarv
  Kronikk i Dagsavisen, Hanne Sophie Claussen og Kjersti Hembre
 • 04.09
  Y-benk auksjoneres ut
  En av APRILs Y-benker auksjoneres ut i regi av Støtteaksjon for å bevare Y-blokka. (Landet hos Fortidsminneforeningen!)
 • 27.07
  Appell
  Din våte Drøm holder konsert for bevaring av Y-blokka. Appell ved Kjersti Hembre
 • 21.05
  Y-benker på SALT
  Y-benken tegnet av APRIL arkitekter, utplassert i det offentlige rom
 • 24.10
  Folkeaksjon for Y-blokka
  I regi av Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka. APRILs Kjersti Hembre i arrangementskomiteen
 • 05.09
  Hot Pot
  APRILs Hot Pot i by-utstillingen på Seoul Biennalen, september til oktober 2017
 • 15.05
  Rammetillatelser
  APRILs tre boligprosjekter med felles atkomstvei fra Bjerkeveien i Oppegård får rammetillatelser
 • 10.05
  Steinneset
  Os kommune inviterer APRIL til parallelloppdrag for Steinneset
 • 21.12
  By-biennalen i Seoul
  APRIL v/ Arna Mathiesen blir invitert å delta i By-biennalen i Seoul i september 2017 med en installasjon
 • 25.10
  Folkeaksjon for Y-blokka
  I regi av Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka. APRILs Kjersti Hembre i arrangementskomiteen
 • 11.10
  Konkurranseutkast
  APRIL leverte et konkurranseutkast for planlegging av Gufunes i Reykjavik Island
 • 24.08
  Presentasjoner
  APRIL presenterte tre skisseprosjekter (to eneboliger og en tomannsbolig) + en mulighetsstudie for et naboskap i Oppegård-landskapet. Vi gleder oss til neste faser!
 • 16.06
  Nordic Built Cities Challenge
  APRIL gratulerer Dagný Bjarnadóttir, Anders Egbjerg Terp and Gunnlaugur Johnson for et vinnerutkast i Nordic Built Cities Challenge. APRIL var nordisk samarbeidspartner og rådgiver på teamet
 • 21.05
  Løk for strøk
  Løk for Strøk blir til stede i forbindelse med 'åpen gård'-arrangement på Geitmyra matkultursenter for barn, kl. 12-15.
 • 27.04
  Konkurranse
  APRIL er prekvalifisert for en konkurranse om Gufunesområdet i Reykjavik
 • 30.03
  Presentasjon
  APRILs mulighetsstudie i Bossekop presenteres i Alta Rådhus
 • 01.02
  Jåtten Øst
  APRILs prosjekt på Jåtten Øst er presentert i Fylkesmannen i Oslo og Akershus/Akershus fylkeskommunes hefte: Bomiljø Eksempelsamling om livskraftige urbane bomiljø!
 • 01.02
  Spikerverket
  Boligprosjektet vi har tegnet på Spikerverket ble utsolgt, lenge før ferdigstilling
 • 08.01
  Mulighetsstudie
  APRIL prekvalifisert til en mulighetsstudie for utvikling av Bossekop i Alta
 • 29.10
  Foredrag
  Foredrag av Arna Mathiesen på Sapienza Universitetet i Roma, i forbindelse med boka
 • 20.05
  Løk for strøk
  Løk for Strøk lansert på Sagene i Oslo
 • 25.04
  Re-designing the Gap
  APRIL v/ Arna Mathiesen konseptualiserer og organiserer en konferanse på Litteraturhuset- Re-designing the Gap: Urbanization between Formal Institutions and Informal Dynamics, i samarbeid med AHO og Universitetet i Oslo
 • 26.03
  Foredrag
  Arna Mathiesen holder foredrag på Universitetet i Seoul, i forbindelse med bokutgivelse
 • 09.02
  Folkeaksjon for Y-blokka
  I regi av Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka. APRILs Kjersti Hembre i arrangementskomiteen
 • 27.11
  Grønne midler
  APRIL mottar grønne midler fra Bydel Sagene
 • 21.10
  Boklansering på Island
 • 08.04
  Presentasjon på DOGA
  Presentasjon og utstilling av parallelloppdrag Vippetangen på DOGA
 • 13.03
  Vippetangen
  Sluttrapport for parallelloppdrag Vippetangen levert
 • 07.11
  FutureBuilt
  APRILs prosjekt Bykubesong blant andre forslag om klimavennlige boliger i FutureBuilt konkurransen - utstilling og informasjonsmøte
 • 24.09
  Oslo Bys Arkitekturpris
  Spikerverket, herunder APRILs boligprosjekt Spikerverket boliger, trinn 1, er nominert til Oslo Bys Arkitekturpris for 2013
Designed and developed by Mandag
Category
Close

Båtsfjord torg

2009 2009
Båtsfjord

A closed competition proposal for a public square fin the arctic by the Barents sea. Elements from the fishing industry are used for giving a unique identity to the place and sheltering public activities in the harsh climate.

Prosjektet er forankret i stedets identitet; i det naturlige, det historiske og det industrielle Båtsfjord: Prosjektet lanserer et torg som bryggekonstruksjon inspirert av seihesjer. Hesjen vitner om hele livsgrunnlaget for fiskeværet - den var instrumentet for å tørke fisken og gi den den nødvendige holdbarhet for å kunne lagres og fraktes. Seihesjen er både vakker og teatralsk - et yndet scenografisk element, som her får danne grunnlag for formgiving og konstruksjon av torg og promenader med særpreg.

A closed competition proposal for a public square fin the arctic by the Barents sea. Elements from the fishing industry are used for giving a unique identity to the place and sheltering public activities in the harsh climate.

Read moreRead less

I planen framstår strukturen som et fiskegarn forankret ved Øklandgården, strukket over torget og ut i sjøen. Dermed knyttes Havnegata igjen til kilden for Båtsfjords næringsgrunnlag.

Linja i møtet mellom land og hav gjøres mer variert, leken, spennende og lengre slik den var historisk; dette gir en klarere identitet og et mer bevisst forhold til havet.

Industrien er avgjørende for samfunnet i Båtsfjord i dag, og det er helt naturlig at dette også får prege det nye torget, gjennom materialvalg og møblering. Båtsfjord har mange originale ingredienser som vil kunne flyttes og integreres i torgprosjektet og gjøre Været til et helt unikt sted.

Lokale kraner flyttes til torget og transformeres til lysmaster. Kranene bringer et friskt fargerikt innslag av stedets industrielle preg inn på torget og gir torget særpreg og identitet. Prosjektet gjenskaper også det naturlige møte mellom land og hav – vi foreslår å reetablere fjæra foran Martinussenbygget.

Nøkkelen til at prosjektet kan bli vellykket er å konsentrere Værringenes dagligdagse gjøremål til torget. Vi illustrerer en situasjon der biblioteksfunksjonen er flyttet til torget. Prosjektet definerer et volum som kan bygges ut på sikt – umiddelbart sør for Rimibygget.

Fasaden mot torget er vokst opp av den tredimensjonale torgstrukturen – belegningen bretter seg opp og blir vegg. Vi foreslår kafèfunksjon i samme bygg, som kan erstatte ungdommenes innendørs samlingspunkt idag; foran Narvesen, mot P-plassen. Rimi kan få inngang fra sørsida og integreres i torget gjennom det nye bygget, som ideellt sett legger seg helt inntil. Bygningen vil i tillegg til bibliotek og kafè kunne huse drivhus, turistinformasjon, kommunens servicetorg, scene/paviljong kan integreres og muligens kunne Facebook-gruppa ”Båtsfjords historie i tekst og bilder” få rom til å presentere noen av stedets mange frodige fortellinger i form av utstillinger. Taxibua etableres som et viktig markeringspunkt på torgets sørvestre hjørnet i overgangen mellom den nedre torgflaten og det øvre ”bastionnivået”.

Bygget holder torget på plass, blir som en portal inn til torget, og bidrar til å bringe liv til torgområdet. Utendørsscene plasseres nord på torget inn mot Rimi. Scenen vil være under tak og godt synlig fra den skrånende torgflaten fra trappene og fra bastionen. Scenen bygges separat, men kan med fordel inngå som del i et større bygg. I tillegg tilbyr prosjektet muligheter for korsang og forestillinger i trappa opp til bastionen, med publikum nede på torgflaten. Torgsalg foreslås godt synlig øverst på torget mot Havnegata; uttak for el integreres i sitteelementer. Klatreelementer og trampoliner for lek integreres som en del av gridet på torgflaten, trapper og kanter vil være attraktive for scatere. Skøyteis kan sprøytes direkte på betongdekke og gi torget aktivitet vinterstid. Torget vil også være et naturlig sted for Båtsfjords større arrangementer, som sangerstevner, sparkiaden, ”damenes midnattsskirenn”, 17.mai og Båtsfjorddagene.

Vi øyner muligheter for ytterligere bebyggelse ut mot havet på sikt, langsmed pirene ved torget. I tradisjonelle bryggestrukturer kan det her etableres nye boliger, pensjonat, fiskerestaurant m.m. – ettersom behov og etterspørsel etter hvert vil kreve nye byggetomter som følge av en vellykket politisk kamp for å få befolkningsvekst. Slik bebyggelse vil styrke torget som offentlig rom, det defineres enda tydeligere og tilføres mer aktivitet. Mer program innebærer at det er mer som skjer, og blir det boliger på torget, sikres liv til alle døgnets tider. Torget er imidlertid ikke avhengig av disse ”bonusprosjektene” for å fungere. I mellomtida vil båter fra fjern og nær bidra til å bringe nytt og vekslende liv rett inn til Båtsfjords hjerte, der kaier og flytebrygger raust tar imot. I perioder kan det være at større båter ligger til kai og tilbyr uventet publikumsrettet program som f.eks. teater, restaurant, loppemarked, pensjonat el.l. - helt i tråd med Båtsfjords historie.


 • Year
  2009 2009
 • Location
  Båtsfjord
 • Status
  Competition
 • Client
  Båtsfjord kommune
 • Collaborators
  Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter AS v/ Svein Erik Bergem
 • Project manager
  Arna Mathiesen/ Kjersti Hembre