Sagveien 23C

0459 Oslo

(+47) 40 00 00 43

post@aprilarkitekter.no

2019 Y-benken Read more

APRIL Architects is a design practice founded on enthusiasm and dedication. APRIL takes on all kinds of projects that fall under the architecture profession. In our portfolio we have many prize winning projects and realized works on all scales, from furniture, to buildings and urban plans. APRIL has been involved in teaching, research and contribute in the daily press in Norway and Iceland. The work of APRIL has been published internationally, and their housing projects are presented in several public office's supervisory brochures displaying exemplary practice in Norway.

Read moreRead less

Employees

 • Former employees
 • Simon Scharnweber

  Siyin Pang

  Lene Marie Grennes

  Gunnar Aasen Rogne

  Giambattista Zaccariotto

  Laufey Sigurðardóttir

  Kristin Pedersen

  Hans Kristian Moen

  Olav Fergus Kvalnes

 • Borghildur Indriðadóttir

  Leena Marjamaa

  Astrid Haram

  Arne Vidar Hegni

  Wenche Andreassen

  Daniel Ferdman

  Christa Hellesøe-Jensen

Contact

Publicity

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2005
 • 2004
 • 2003

News

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 08.01
  Redd Y-blokken, statsminister!
  Åpent brev, publisert i Aftenposten, signert Elton, Claussen og Hembre
 • 02.01
  Protestmarsj for Y-blokka
  I regi av Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka. APRILs Kjersti Hembre i arrangementskomiteen
 • 14.12
  Filmvisning på Cinemateket - 3 filmer for Y
  Støtteaksjon for Y arrangerer. APRILs Kjersti Hembre er medskaper av en av filmene og ønsker velkommen
 • 19.10
  Intervju om bevaring av Y-blokka
  APRILs Kjersti Hembre intervjuet i artikkel om arbeidet for bevaring av Y-blokka i kulturmagasinet PLNTY
 • 20.09
  Pecha Kucha på DogA
  Kjersti Hembre holdt Pecha Kucha-innlegg om Y-blokk-aksjonen, sammen med Hanne Sophie Claussen
 • 09.09
  Slipp de kreative ideene løs! Riving av Y-blokka er vandalisme mot verdens kulturarv
  Kronikk i Dagsavisen, Hanne Sophie Claussen og Kjersti Hembre
 • 04.09
  Y-benk auksjoneres ut
  En av APRILs Y-benker auksjoneres ut i regi av Støtteaksjon for å bevare Y-blokka. (Landet hos Fortidsminneforeningen!)
 • 27.07
  Appell
  Din våte Drøm holder konsert for bevaring av Y-blokka. Appell ved Kjersti Hembre
 • 21.05
  Y-benker på SALT
  Y-benken tegnet av APRIL arkitekter, utplassert i det offentlige rom
 • 24.10
  Folkeaksjon for Y-blokka
  I regi av Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka. APRILs Kjersti Hembre i arrangementskomiteen
 • 05.09
  Hot Pot
  APRILs Hot Pot i by-utstillingen på Seoul Biennalen, september til oktober 2017
 • 15.05
  Rammetillatelser
  APRILs tre boligprosjekter med felles atkomstvei fra Bjerkeveien i Oppegård får rammetillatelser
 • 10.05
  Steinneset
  Os kommune inviterer APRIL til parallelloppdrag for Steinneset
 • 21.12
  By-biennalen i Seoul
  APRIL v/ Arna Mathiesen blir invitert å delta i By-biennalen i Seoul i september 2017 med en installasjon
 • 25.10
  Folkeaksjon for Y-blokka
  I regi av Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka. APRILs Kjersti Hembre i arrangementskomiteen
 • 11.10
  Konkurranseutkast
  APRIL leverte et konkurranseutkast for planlegging av Gufunes i Reykjavik Island
 • 24.08
  Presentasjoner
  APRIL presenterte tre skisseprosjekter (to eneboliger og en tomannsbolig) + en mulighetsstudie for et naboskap i Oppegård-landskapet. Vi gleder oss til neste faser!
 • 16.06
  Nordic Built Cities Challenge
  APRIL gratulerer Dagný Bjarnadóttir, Anders Egbjerg Terp and Gunnlaugur Johnson for et vinnerutkast i Nordic Built Cities Challenge. APRIL var nordisk samarbeidspartner og rådgiver på teamet
 • 21.05
  Løk for strøk
  Løk for Strøk blir til stede i forbindelse med 'åpen gård'-arrangement på Geitmyra matkultursenter for barn, kl. 12-15.
 • 27.04
  Konkurranse
  APRIL er prekvalifisert for en konkurranse om Gufunesområdet i Reykjavik
 • 30.03
  Presentasjon
  APRILs mulighetsstudie i Bossekop presenteres i Alta Rådhus
 • 01.02
  Jåtten Øst
  APRILs prosjekt på Jåtten Øst er presentert i Fylkesmannen i Oslo og Akershus/Akershus fylkeskommunes hefte: Bomiljø Eksempelsamling om livskraftige urbane bomiljø!
 • 01.02
  Spikerverket
  Boligprosjektet vi har tegnet på Spikerverket ble utsolgt, lenge før ferdigstilling
 • 08.01
  Mulighetsstudie
  APRIL prekvalifisert til en mulighetsstudie for utvikling av Bossekop i Alta
 • 29.10
  Foredrag
  Foredrag av Arna Mathiesen på Sapienza Universitetet i Roma, i forbindelse med boka
 • 20.05
  Løk for strøk
  Løk for Strøk lansert på Sagene i Oslo
 • 25.04
  Re-designing the Gap
  APRIL v/ Arna Mathiesen konseptualiserer og organiserer en konferanse på Litteraturhuset- Re-designing the Gap: Urbanization between Formal Institutions and Informal Dynamics, i samarbeid med AHO og Universitetet i Oslo
 • 26.03
  Foredrag
  Arna Mathiesen holder foredrag på Universitetet i Seoul, i forbindelse med bokutgivelse
 • 09.02
  Folkeaksjon for Y-blokka
  I regi av Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka. APRILs Kjersti Hembre i arrangementskomiteen
 • 27.11
  Grønne midler
  APRIL mottar grønne midler fra Bydel Sagene
 • 21.10
  Boklansering på Island
 • 08.04
  Presentasjon på DOGA
  Presentasjon og utstilling av parallelloppdrag Vippetangen på DOGA
 • 13.03
  Vippetangen
  Sluttrapport for parallelloppdrag Vippetangen levert
 • 07.11
  FutureBuilt
  APRILs prosjekt Bykubesong blant andre forslag om klimavennlige boliger i FutureBuilt konkurransen - utstilling og informasjonsmøte
 • 24.09
  Oslo Bys Arkitekturpris
  Spikerverket, herunder APRILs boligprosjekt Spikerverket boliger, trinn 1, er nominert til Oslo Bys Arkitekturpris for 2013
Designed and developed by Mandag
Category
Close

Jåtten øst B7 selvbyggerboliger

2004 2008
Stavanger

The residential project containing 73 housing units was the first phase in the realization of the winner proposal for Europan7 in Stavanger; 'Hothouse'. These semi-detached houses were partly selvbuilders, in a traditional program organized by Stavanger municipality - 'Selvbyggerboliger'.

Bebyggelsesplan og byggeprosjekt, inklusiv ansvarlig søkerrolle, for 73 boliger på Jåtten Øst. Planen er en videreføring av Aprils vinnerprosjekt i Europan7; Hothouse, og er et pilotprosjekt på flere nivåer.

The residential project containing 73 housing units was the first phase in the realization of the winner proposal for Europan7 in Stavanger; 'Hothouse'. These semi-detached houses were partly selvbuilders, in a traditional program organized by Stavanger municipality - 'Selvbyggerboliger'.

Read moreRead less

At the time this was the largest housing area in Norway which fulfilled the requirements for 'low-energy' housing. The project was a part of 'Norwegian Wood' a program with an extraordinary focus on material use, energy solution, universal design and good architecture.

Dette er et av landets største satsninger på lavenergiboliger. Prosjektet inngår dessuten i Norwegian Wood, et delprosjekt i kulturbysatsningen Stavanger 2008, som stilte høye krav til materialbruk, energiløsninger, universell utforming og god arkitektur.

Selvbyggerprosjektet på felt B7 utgjør ca halvparten av et større boligkvartal (felt B7 og B8) og består av tre-til fireetasjes rekkehustun, omkring en park på 2,9 daa.

Tre felles veksthus er lagt inn i lekeplassområder av generøs karakter. En stram gate med langsgående parkering gir kvartalet en bymessig innramming og sørger for at boligområdet kan være bilfritt. Husene, bestående av fra to til seks boenheter bygges tett opp til fortauet, på urbant vis. Hver bolig har takterrasse på den ene siden og hage på den andre, slik at alle kan få maksimalt ut av solforholdene.

Totalt bruksareal er ca.11.000 m2 inklusiv kjeller. Samlet prosent bebygd areal i boligområdene er ca. 50%.

Selvbyggerfeltet på Jåtten Øst føyer seg inn i den norske tradisjonen, med enfamilieboliger i tre og egen hage. Det dreier seg om to typer boliger. Type A går over 3 etg + kjeller, medet areal på 137m2 BRA, mens type B går over 2 etg + kjeller, med et areal på 157m2 BRA. Sistnevnte har livsløpsstandard og alle boligene er utstyrt med boligsprinkling. Husene har full kjeller, noe som får ned kvadratmeterprisen betydelig, da selvbyggerne støper selv, under ledelse av Stavanger Eiendom. Det har vært mer enn fire hundre unge søkere til de 73 boligene som skal ferdigstilles i 2007/8.

Husbanken finansierte boligene med 90% lån av salgssummen og ga prosjekteringstilskudd. Fra Husbankens hjemmeside: «Lavenergiboliger er robuste boliger med løsninger som halverer energibruken i boligene. Det spesielle med Jåtten Øst er at man har arbeidet godt med prinsippene for universell utforming og skapt moderne arkitektur samtidig som man har fått til rimelige boliger.»

At the time this was the largest housing area in Norway which fulfilled the requirements for 'low-energy' housing. The project was a part of 'Norwegian Wood' a program with an extraordinary focus on material use, energy solution, universal design and good architecture.

 • Year
  2004 2008
 • Location
  Stavanger
 • Status
  Completed
 • Client
  Stavanger Eiendom, Stavanger kommune
 • Project manager
  Arna Mathiesen/ Kjersti Hembre
 • Co-workers
  Kristin Pedersen, Hans Kristian Moen, Daniel Ferdmann, Wenche Andreassen