Oslo, 2007

201608251351_Page_1.jpg

Kjersti Hembres artikkel 'Hallo Oslo Bystyre', med Bodil Reinhardsen og Anne Stine Reine, publisert i en artikkelsamling.