Helsinki, 2008

201607151431_Page_12.jpg

APRILS prosjekt på Jåtten Øst, Stavanger publisert, p.26-31