Oslo, 2016

201608241543.jpg

APRILS Jåtten Øst er representert i en eksempelsamling om livskraftige urbane bomiljø.