København, 2015

Pages from Boundaries-Encounters-Connections.jpg

Arna Mathiesen's paper om boligprovisjon på Island i lys av finanskrisen, presentert på en konferanse Boundaries|Encounters|Connections i København, s. 6-17.