Lindesnes kommune , 2003

perspektiv1.jpgperspektiv2.jpgplansje1DIAGRAMMER.jpgplansje2SITUASJONSPLAN2.jpg

Første plass i en åpen arkitekturkonkurranse om utvikling av Vigeland sentrum. Vinnerutkastet Central Park ble besluttet lagt til grunn for det videre arbeid med sentrum.

Beliggende på en flate ved Audna, og omgitt av grønnkledde åser og koller, har Vigeland åpenbare landskapskvaliteter. Vigeland sentrum har en utydelig bebyggelsesstruktur, sparsomt med gode offentlige rom, mye bilareal, men gode muligheter for fortetting. Stedets navn assosieres med kunstnerbrødrene Gustav og Emmanuel Vigeland, hvis slekt har røtter her. Vigeland har mange potensielle besøkende - turister må svinge innom på vei til eller fra Lindesnes fyr.

Kanskje er det nettopp navnet - Vigeland - som bør brukes for alt hva det er verdt, for å styrke Vigelands stedsidentitet. Kan det skapes en attraksjon som hører hjemme i Vigeland, bokstavelig talt, slik at stedet kan bli mer enn porten mot Lindesnes? Kan Vigeland bli hovedmålet for den reisende, som når hun først har kommet hele den lange veien til Vigeland, tenker at hun jo like gjerne kan få med seg fyret også...?

Kommunen ønsker å styrke bosettingen i Vigeland. Hva kreves for at folk som jobber i Mandal, skulle ville bo i Vigeland...? Vigeland er et lite sted og kan ikke konkurrere på urbane kvaliteter, men sikkert på landskapskvaliteter og kanskje på sosialt miljø.

Et publikumsrettet program som kan skape blest om Vigeland vil utvilsomt bidra til å gjøre det mer attraktivt å flytte til Vigeland...

Fysiske og programmatiske kvaliteter som trekker folk til byene kan etterstrebes: Kommunen kan legge til rette for at folk kan bo sentralt, i flotte bygninger, og ha nær tilgang på forretninger, cafèer og offentlige tjenester. Og Vigeland kan tilføres en "scene" for å se og bli sett - et offentlig rom der det meste skjer...