Ålgård, Gjesdal kommune, 2013

Flyfoto.jpgAlmenningen.jpgOmrader.jpgTog.jpgHovedgate.jpgSituasjonsplan.jpgNolli_allmenning.jpgSnitt1.jpgSnitt2.jpgperspektivskisse.jpgIllustrasjon Storhaug.jpgPerspektiv nord.jpg

- Parallelloppdrag utført i samarbeid med Lala Tøyen AS og Civitas AS -

Ålgård er et sted i sterk utvikling, og har en forventet befolkningsvekst fra dagens 10.000 til en på by på ca. 20.000 innbyggere i år 2040. Med Norges yngste befolkning finnes et stort behov i kommunen for å satse på boligutvikling, næringsutvikling og kollektivtrafikk. I nye Ålgård sentrum møter vi dette behovet med en differensiert bebyggelse, høy grad av urbanitet og mulig gjenåpning av Ålgårdbanen; togforbindelse til Sandnes og Stavanger.

Foreslått ny bebyggelse rommer ca. 116.000 m² BRA, fordelt på ca. 68 000 m² bolig (ca. 865 boenheter), 21 000 m² næring og 27 000 m² kultur/skole/offentlige funksjoner.

Ålgårds flotte natur, med de omkringliggende nutene og Figgjoelva midt i byen, samt byens sterke industrihistorie gir identitet til Ålgård og overordnede premisser for ny utvikling.
Samtidig kan infrastrukturelle endringer gi verdifulle føringer: Her er det på sikt mulighet for å få tog inn i sentrum og en ny hovedgate som frodig allé.

Plankonseptet bygger på to hovedgrep: Inndeling i karakteristiske delområder og etablering av et samlende offentlig byrom, allmenningen, med offentlig program.
Anslått omfang på byveksten samt bebygde og naturgitte forhold, gjør det naturlig å jobbe med delområder, hvis ulikhet og særpreg sikres gjennom valg av forskjellige bebyggelsesmønstre, typologi, byggehøyder og utforming av uteområdene. Delområdene gir mulighet for et bredt spekter av næring og boligtyper i ulike prisklasser, og er velegnet med tanke på etappevis utvikling og kan gi Ålgård et reelt mangfold i sentrum.

Med den nye allmenningen ønsker vi å sikre byens suksess som fellesarena for befolkningen.
Ved å konsentrere offentlige program og tjenester langs allmenningen i sentrum, tas bygulvet i bruk, og det kan oppstå en intensitet i byrommet. Gode offentlige tilbud kan bli viktige attraksjoner og aktører i byen, skape et levende sentrum både på dag- og kveldstid og styrke Ålgård som en allsidig og attraktiv by.
Allmenningen leder fra den nye kirka og stasjonsområdet i vest til et foreslått nytt, regionalt svømmeanlegg på østbredden av Figgjoelva, og gir plass til skole, bibliotek/mediesenter/ kulturhus og andre offentlige tjenester.

Figgjoelva integreres i byrommet og blir igjen en hovedåre gjennom Ålgård. Med elvepromenade, elvetorg og elvepark knyttes sentrum til omkringliggende boligområder og det historiske industriområdet sør i byen.
Planforslaget innebærer ny bruk av de historiske bygningene, som vi tror vil egne seg godt som lokaler for gründerfabrikk, entreprenørskap og pensjonat.

Vi foreslår relativ høy tetthet i sentrum - målet er å oppnå urbane kvaliteter, samtidig som den nye bebyggelsen forsterker forholdet til naturlandskapet.