Porsgrunn, 2005

uredd1.jpguredd2.jpguredd3.jpguredd4.jpguredd5.jpguredd6.jpguredd7.jpguredd8.jpguredd9.jpguredd10.jpguredd11.jpguredd12.jpguredd13.jpguredd14.jpguredd15.jpg

Prosjekt utarbeidet høsten 2005 i samarbeid med Dronninga landskap i begrenset konkurranse om utvikling av gamle Urædd stadion til boligområde. Arrangør: Porsgrunn kommune.
Urædd sportsplass i Porsgrunn sentrum så dagens lys i 1906, og i første halvdel av 1900-tallet fant både NM og internasjonale friidrettsstevner sted her. Prosjektet «100 m hekk» velger å la Urædds stolte historie inspirere og prege den nye planen både i form, skala, uterom og program.

En lineær struktur former et foldet romforløp som iscenesetter tomtas ulike kvaliteter; landskapet omkring Lilleelva på den ene siden, og den umiddelbare sentrumsnærheten på den andre. Bebyggelsen fungerer som romavgrensende og støyskjermende element mellom offentlig gate/ bane og privat/ felles uteareal, og får karakter av tribune, omkring en ny vannrensende bypark. Bebyggelsesmønsteret sikrer en viss sosial kontroll i bolig-området, da alle boenhetene har henvendelse mot parken - en kvalitet som bl.a. barnefamilier vet å verdsette. Gangforbindelsene mellom sentrumskjernen og Kjølnes flettes inn i Uræddparkens vev, slik at det nye boligområdet blir tilgjengelig for almenheten, og et verdifullt, befolket tilskudd til Porsgrunns sentrumsutvikling.

Det er ny giv for trikk og tog i Norge og resten av Europa. Tog er elegant, miljøvennlig og komfortabelt. Porsgrunns jernbanestasjon skal opparbeides som en moderne skyss-stasjon med tog, buss og drosje. Toget skal forsterkes og utvikles videre til en «bytrikk» med forbindelse til Skien og Vestfoldbyene. Bytrikken kan bli merkevare for regionen, og vil prege bybildet på Urædd.