Oslo, 2005

2.jpg3.jpg4.jpg1.jpg6.jpg7.jpg9.jpg5.jpg10.jpg

Ensjø Vest, Tobakksfabrikken, kan by på BEGGE DELER: Urbanitet og natur. Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med MAD as, som bidrag i en begrenset arkitektkonkurranse arrangert av Ferd Eiendom og Aspelin Ramm Bolig AS, høsten 2005.

Prosjektet illustrerer at det ikke er noen motsetning i å bo sentralt og samtidig ha rikelig tilgang på naturkvaliteter. Med etablering av en skog hvor det før har vært asfalt, endevendes og endres hele opplevelsen av stedet radikalt; man frembringer en "oksygenmaskin" ut av et område som før representerte forurensende biler og sigarettproduksjon.Videreføring av industriområdets bebyggelsesmønster er pragmatisk i forhold til etappevis utvikling, og inspirerer en tydelig identitet for hvert enkelt kvartal.Storkarréen åpner for variasjon i boligsammensetning og fleksibilitet i utforming, innenfor et sterkt samlende hovedgrep.

BEGGE DELER viser en slags vrengt urban situasjon i forhold til den tradisjonelle byen. De private hagene ligger i prosjektet uten for karreen og grenser mot skogen, mens det indre rom er åpent for alle og rommer småbedrifter, lekeplasser, sykkelverksteder, felles veksthus, bevertning, markeder og annen kultur, samt noe gjesteparkering. Rommene betraktes både som entre/hall/foaje til alle boligene og næring, og som utfoldelsesarena for beboere og besøkende.

Skogen, som gårdsrommene, er en ressurs for hele byen som alle har tilgang til.
En privat sone på noen få meter direkte utenfor karreene, en platting eller en liten haveflekk, sørger for at de som bor i første etasje får en uteplass rett ut fra leiligheten, i en priviligert posisjon ved skogskanten der de kan dyrke planter og spise ute.