Nydalen, Oslo, 2013-2016

DNBEiendom_SpikerverketII_UrbanGeometry_PrintTest.JPGDNBEiendom_SpikerverketII_Frozen_PrintTest.jpgDNBEiendom_SpikerverketII_WarmSeptember_PrintTest.JPGC55-hage_02.jpgBygg_D_eksteriør.jpgC-53.jpgC-55_stue_03.jpgIMG_1591.JPG

Spikerverket Boliger inngår som del av en helhetlig transformasjon av det tidligere Spikerverket i Nydalen, utviklet av Avantor. Reguleringsplanen legger til rette for en enhetlig bebyggelse med blandet program: Næringsbygg som reiser seg mot den urbane siden i øst og boligbebyggelse mot de grønne småhusbebygde områdene mot vest. April Arkitekter er ansvarlig prosjekterende for boligdelen.

Bebyggelsen i trinn 2 fordeles på tre bygg og rommer 116 leiligheter. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2017, og var et av de bestselgende boligprosjektene i 2015. Prosjektet kompletterer boligdelen på Spikerverket. Boligbyggene danner torg og hager i samspill med næringsbyggene og viderefører kvalitetene fra byggetrinn 1 hva gjelder materialbruk. Det er benyttet luftet stående, skråstilt låvepanel i høvlet malmfuru behandlet med silikatmaling. Dette er en engangsbehandling der treets naturlige gråning gradvis tar over. I kuttsonene mellom bolig og næringsbygg oppstår trangere smug hvor det er valgt å benytte samme fargesterke fibersementplater på begge snittflater - slik understrekes både bruddet og slektskapet mellom bygningene.

Se Trinn 1 med eksempler på planløsning her.

Eksteriørperspektiver: MIR
Interiørperspektiver: RIFT
Foto av ferdigstilt byggetrinn1: Jiri Havran
Øvrige foto: APRIL arkitekter