Røldal - Sauda, 2007

1_5.gif2_5.gif3_5.gif3bildersvartavatnliten.jpg4_3.gif5_3.gif6_3.gifekkje1liten.jpgekkje2liten.jpgsphare1liten.jpg

Invitert konkurranse i regi av Statens vegvesen, 2007: Nasjonale turistveger, Turistveg Ryfylke. Èn strekning, tre plasser - mellom Røldal og Sauda.

Materialvalg sørger for slektskap mellom de ulike plassene - det løper en «grønn tråd» gjennom prosjektet, som gir felles identitet på tvers av geografi og funksjon.

Vi ønsker at stedene skal trigge nysgjerrighet, gi rom for refleksjon, vekke begeistring og invitere til avslapning og lek.

Det storslagne landskapet inviterer til å arbeide med kontraster, både mellom naturen og det menneskeskapte, det store og det lille, det røffe og det forfinede, det nære og det fjerne. Arkitekturen på de ulike plassene gir ulike assosiasjoner og endrer uttrykk, perspektiv og innhold ettersom hvor nært eller fjernt den besøkende befinner seg.

Bruk av trivielle menneskeskapte elementer står i kontrast til landskapet, og forsterker opplevelsen av en rå natur i stor skala.

Arkitektoniske elementer, som den grå løperen på Hyttehaugen forbinder og dramatiserer den fjerne utsikten i møte med de nære banale tingene som vi kjenner fra dagliglivet, stolen, bordet og husken til barna.

Prosjektet tar også opp turismens fokusering på landskap som bilder - Vi innfører arkitektur som avgrenser biter av landskap, eller skaper en omformet gjengivelse gjennom trafikkspeil.