Turistveg Havøysund, Finnmark, 2004

selvikabilde7.jpgselvika-side-2.jpgselvikabilde5.jpgselvikabilde6.jpg

Invitert konkurranse i regi av Statens vegvesen, 2004: Nasjonale turistveger, Turistveg Havøysund. Møtet mellom mennesket og resten av naturen utfordrer tanken om naturen som hellig, noe som mennesket stiller seg utenfor og idealiserer.
Naturen i Selvika inspirerer til inngrep som kan invitere til interaksjon og refleksjon om natur og energi i videste forstand. Prosjektet lanserer operasjoner som blir videreføring av naturens eget mangfold, hva angår både materialitet, farger, landskapsformasjoner og opplevelser.