Skei, Surnadal, 2010

Slide11.JPG7.jpgkonseptdiagraminnspill.jpgarealer1.jpgarealer2.jpgarealer3.jpgarealer4.jpgarealer5.jpg

- Samarbeid med Bjørbekk & Lindheim -

Sentrumsutvikling som følge av konkurranseseier i 2010

Prosjektet etablerer et sentralt offentlig rom som ny bebyggelse og nytt program orienteres omkring, og konseptet er forankret i kvaliteter som ligger i stedet og landskapet. Sentrum vil få et tett og trivelig landsbypreg. Sentrumsmiljøet som formes rundt gater, plasser og torg, blir en flott og interessant ramme rundt aktiviteter i sentrum, - for hverdagsliv og festivaltid.

Hovedtyngden av sentrum ligger på Skeiplatået, hvor sentrumsfunksjonene konsentreres. Nye og eksisterende landskapsrom møtes her i det langstrakte plassrommet og sørger for at stedets iboende kvaliteter og identitet er tilstede og gir ny betydning til Sentrums ”nye hjerte”. Tettstedet fortettes, bebyggelsen skaper attraktive og intime uterom, samtidig som etablering av arbeidsplasser og boliger i sentrum legger grunnlag for økt aktivitet. Det nye sentrum blir en urban kontrast til det åpne omlandet, med tett og trivelig landsbypreg. Området foran kulturhuset og mot kommunehuset/banken er det naturlige tyngdepunktet i Surnadals nye sentrum. Det utvikles til å bli et åpent og urbant rekreasjonsområde. Mot kommunehuset endrer området karakter til å bli en park tilrettelagt for ulike opplevelser og aktiviteter. Kontakten mellom elva og sentrum etableres ved å anlegge et grøntdrag som faller mot vest og ut i det åpne parklandskapet nede ved elva.