Namsos, 2008

3_12.jpg1_12.jpg2_11.jpg4_11.jpg5_11.jpg6_11.jpg7_10.jpg8_8.jpg9_9.jpg10_8.jpg11_8.jpg12_6.jpg

Prosjekt utarbeidet i 2008 i samarbeid med InSitu AS, Marjamaa arkitekter og Fantastic Norway i begrenset konkurranse (prekvalifisering). Arrangør: Namsos kommune. 3.plass.
Konkurransen handler om revitalisering av den sentrale sjøfront i Namsos. Prosjektet etablerer en ny opplevelsesrik fotgjengerforbindelse i forlengelsen av Bråholmgata og knytter dermed Rock City direkte til hjertet av Namsos sentrum; festplassen og Kirkehaugen. Bryggekonstruksjonen danner ryggraden i en sjøpark med rom for ulikt program. Konseptet trekker sjøfronten fram som det bymessig sentrale element, og skyver kjøpesenteret i bakgrunnen for andre aktiviteter. Strukturelt kobles Rock City til den historiske kvadraturplanen; RC blir et tyngdepunkt i øst med klar forbindelse til resten av sentrum.

Det foreslås ny boligbebyggelse mot sjøen, strukturert som frittstående trelameller langsmed hovedaksene i kvadraturplanen fra Brente Steders Regulering (BSR). Dermed følges BSR-planens logikk – Verftsgata markerer et strukturelt og typologisk skille i byen.

Tre nord/sør-akser forbinder kvadraturen med sjøen:

- Havnegata som handelsakse avsluttes mot sjøen med et torg. Havnetorget definerer en møteplass med fisketorg/ fiskehall, restauranter og uteserveringer. Det er også et trafikalt knutepunkt med ny skyss-stasjon, taxi, buss- og båtforbindelse og gjestehavn for småbåter. En pir forlenger aksen for på alvor å møte sjøen.

- Den grønne aksen i Kapteingata/Kirkegata er forbindelsen mellom Klompen, Namsos`sentrale byrom (Festplassen og Kirkehaugen) og sjøfronten. Trerekker og tregrupper definerer kontakten med den norske natur helt ned på kaia. Det legges til rette for bruk av grøntdraget til kreativ håndtering av overflatevannet, som betraktes som en ressurs.

- Flere av byens offentlige bygninger er lokalisert mot Abel Margrethe Meyers gate; Kulturaksen. Mot sjøfronten ser vi muligheten for kunstgalleri i 1.etg på ny bebyggelse og en park for kunst i det offentlige rom.

Sjøpromenaden byr på variert og rikt sammensatt opplevelse gjennom ulike deler av byens historie. Fra øst: gjestehavn ved ny boligbebyggelse, pir/molo (her står fiskerne)- skysstasjon – fisketorg – de gamle bryggene: markedsplass med enhetlig belegning – ”Tidevannsvika” med vannkontakt – så den nye brygga som tar deg ut i sjøparken, mot Rock city.