Stord, 2009

perspektiv1.jpgLEILIGHETERSTORD 2.jpgISO eksplo2.jpgTAKVARIANTER1.jpgfasA100.jpgfasB100.jpgfasC100.jpgsnitt100nyny.jpgperspektiv2.jpgperspektiv3.jpgLANDSKAPSPLAN (2) copy.jpgSAMMENSETNINGER3D2.jpg

Prosjektet utforsker modulsystemets fleksibilitet innenfor tre leilighetsstørrelser og det er vist tre varianter innenfor hver størrelse. Et fleksibelt og rasjonelt modulsystem gir grunnlag for bygging av rimelige kommunale boliger av høy kvalitet. Modulene kan omrokkeres for å oppnå optimal planløsning i ulike situasjoner. Dette muliggjør skjerming av inngangsdør- og uteplass på alle typer tomter.

Takvarianter kan tilpasses ulike tomter og reguleringsbestemmelser som angir tillatte høyder på gesims og møne. Boliger på samme tomt kan utformes med ulik takform, slik at de får ulike uttrykk og ikke oppfattes som institusjonsboliger. Dette innebærer også mulighet for ulike brukergrupper til å påvirke egen bolig.

Prosjektet åpner for forskjellige muligheter hva gjelder materialbruk. Forslaget for Åsryggen viser ubehandlet stående trekledning av kjerneved av furu som er vedlikeholdsfri. Veggpanelets retning kan selvsagt varieres, og utvendig kledning kan også være spontekking både på vegg og tak. En lokal variant kan være skifertak. Ulike brukere og lokal byggeskikk gir ulike uttrykk. Små moduler muliggjør god stedstilpasning, også i skrånende terreng, og det åpner for bevaring av trær på tomtene.

Prosjekt utarbeidet i 2009 i samarbeid med Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter AS i begrenset konkurranse (prekvalifisering). Arrangør: Stord kommune.