Lyngdal, 2014

LyngdalTilbudApril-40.gifLyngdalTilbudApril-31.gifLyngdalTilbudApril-61.gifLyngdalprezi-13.gif

Begrenset arkitektkonkurranse. Prosjektet handler om morgen-dagens eldreomsorg; om hvordan eldrebølgen kan takles gjennom nye strategier for byutvikling og omforming av eksisterende bygningsmasse. Hvordan bruke teknologisk og sosial innovasjon og finne synergier mellom aktører som kan dra i samme retning? Dersom bo- og servicesenteret i større grad integreres i bylivet kan det bli en motor for en bærekraftig by- og tettstedsutvikling, som åpner rom for god kontakt mellom ulike grupper av befolkningen. Mulighet til å se seg selv som del av større sammenhenger gir livet mening. Dette er forhold som gjelder livet ut. Utover å svare på fysiske, tekniske og funksjonelle krav, var vår ambisjon å komme dette behovet i møte.

Vi ser som mulighet å bringe planter og dyr tettere på hverdagssysler og aktiviter. Flest mulig berøringsflater: Sansbart, meningsfullt, assosiasjons- og fellesskapsbyggende. Dette kan møte ulike muligheter og ferdigheter hos ulike beboere – fra å passivt sanse, til å aktivt dyrke – fra å hjelpes rundt, til å ta noen med seg til trimapparatene eller kaninene - som muligheter for den omsorgstrengende til å øve omsorg.