Fornebu, 2010

oversiktsrendering_koksa_270110-lett.jpg3.jpg4.jpg500.jpg1000b.jpgFKO-A1-4.jpgSITPLAN5000.jpgsnitt2.jpg

Konkurranseprosjekt 2010 – i samarbeid med Marjamaa Landskap og Helin & Co Architects

Konkurranseprosjektet VILLAGE PEOPLE innfører urbane landsbyer i et frodig, grønt storkvartal på Koksa, det tidligere flyplassområdet. Eksisterende hangardekker setter rammer for ny bebyggelsesstruktur innenfor kvartalet. Eksisterende fundamenter og kjellere utnyttes, og ubebygde deler utvikles til grøntstruktur av høy kvalitet. Konkurranseområdet framstår dermed som et sjakkmønster av myke og harde flater, og det skapes et spenningsfelt mellom frodige grøntarealer og de bebygde områdene; landsbyene.

Som forbildeprosjekter for de urbane landsbyene har vi latt oss inspirere av kjente boområder i Oslo indre by; (Grünerløkka, Lindern og Kampen m.fl.) – relativt homogene områder med særpreg og anerkjente bokvaliteter. Tanken er at variasjoner i bebyggelsesmønster, byggehøyder, tetthet, typologi, materialitet og tilleggsprogram vil gi hver landsby ulike kvaliteter, image og identitet, slik at Koksa samlet framstår som et variert og innholdsrikt boområde, attraktivt for et bredt spekter av befolkningen.