Oslo, 2016

2.jpg1.jpg3kirk.jpg5kirk.jpg6kirk.jpg7kirk.jpg9_.jpg4.jpg

Utforming av gårdsrom på Marienlyst.

Ny vegetasjon, overvannshåndtering, sykkelskur, ladepunkter for el-bil, nedgravde avfallsbrønner, bybier og sykkelvask.

Samarbeidspartner Obos Prosjekt AS.