Strømsø, Drammen, 2010

KANAL.jpgoversiktsperspektiv2.jpgSITPLAN-1250.jpgbadebilde.jpgDAMPLASSEN.jpggronnplass.jpgSKRA.jpg

Konkurranseprosjekt 2010 – i samarbeid med PML Arkitektur

Strømsø – opprinnelig ei øy - ligger avskåret fra elva, inneklemt mellom vei og jernbane. Prosjektet foreslår å bringe bydelen tilbake til vannet, gjennom å bringe vannet inn i byen i form av en kanal. Massene flyttes til utenfor jernbanesporene og blir byggegrunn for tre nye bykvartaler hvis plassering og størrelser forholder seg til den innenforliggende struktur. Strømsøs nye elvefront gjøres tilgjengelig via to broer – hhv. over og under jernbanen og det etableres ny offentlig tilgjengelig brygge ytterst, med utsikts-, lunsj- og fiskeplasser. Jernbanen, den tidligere barrieren blir dermed liggende sentralt på nye Strømsø, ved et offentlig kanalrom for småbåtliv, husbåter og publikumsrettet program på bakkeplan.

Sentralt på Strømsø foreslås fortetting og programintensivering: Ledige tomter innenfor eksisterende kvartalsstruktur bebygges, slik at byen kan framstå som mer fullendt, med sammenhengende fasadeliv innenfor kvartalslengdene. Det foreslås en jevn byggehøyde på 5 etg.; potensial til å bygge oppå lavere eksisterende bygg utnyttes. Nybygg rommer konsekvent publikumsrettet program på bakkeplan; oppover i etasjene foreslås boliger av ulike slag og størrelser. Målet er å styrke Strømsø som levende bydel til alle døgnets tider.

Glissenheten i kvartalsstrukturen utenfor den urbane kjerne betraktes som en ressurs for å utvikle grønne programmer som barnebondegård, kjøkkenhageparseller, nyttevekstparker med bær og frukt, skolehage, lekeplasser, yogalunder og uteteater.