Stavanger, 2006-08

sbbl_jaataa__140.jpgbebyggelsesplanB8takplan.jpgbebyggelsesplanB8snitt.jpgb8hothouse-modellblokk.jpgb8hothouseBlokkplaner.jpgb8hothouseBlokksnitt.jpgfasader.jpgb8hothouse-moduler.jpgB8hothouseplanII.jpgB8hothouseIIsnitt.jpgB8hothousefasaderII.jpg3dplan.jpg

NorwegianWood-prosjektet på B8 består av trehus med relativt høy tetthet, og variert boligtypologi. Her planlegges totalt ca. 85 boliger, fordelt på en sammenhengende leilighetsblokk over fire-fem etg. og lavere bygninger (to - tre etg.) med integrerte felles glasshus.

Denne tett/lav-delen, med ca. 40 boenheter består av sju bygningskropper, som hver rommer fire - åtte boenheter og ett felleshus. Boligene strekker seg over ett, to eller tre plan og varierer størrelsesmessig mellom 47 - 126 m2.BRA. Planløsningene bygger på prinsipper om generalitet; det er søkt å skape en fleksibel struktur som åpner for at beboerne selv kan prege sin bosituasjon. Alle boenheter får egen uteplass, enten på bakkenivå eller på takterrasse. Alle leilighetene har også åpninger til glasshuset, enten i form av direkte, trinnfri utgang i første etg. og/ eller til oppholdsterrasse i andre etg. over felles utekjøkken/skap. Glasshusene, med bruksareal ca. 62 m2, er fellesrom med grønn karakter - en slags overdekkede hager. Som åpne, to etasjer høye transparente volumer - drivhus - vil de prege området arkitektonisk. Sosialt har disse rommene en sentral posisjon i prosjektet, da de inviterer til samhandling, lek og opphold på tvers av generasjonene. Rommene er gjennomgående og i utgangspunktet ikke oppvarmede, men det skal installeres pelletsovner, slik at de kan tas i bruk for spesielle anledninger også i vintermånedene. Felleshusene skal ha trinnfri atkomst fra terreng, og inngangsnivået her strekkes videre langs hele bygningen, som horisontale plattinger for atkomst til, og oppholdsterrasse for boligene. Dette sikrer også trinnfri atkomst mellom boliger og felleshus.

Blokken langs riksvegen er 152 m lang og rommer ca. 45 boliger; i tillegg er det planlagt fellesrom og en kiosk.

Bebyggelsen skal fungere som støyskjerm for hele feltet og er sammenhengende. Det er planlagt fire trapperom med heiser. Omkring de to midtre ligger fotgjengergjennomgangene mellom p-plass og kvartalets indre.

For å bryte opp et langt, sammenhengende bygningsvolum og skape variasjon er det lagt inn fem fellesrom i form av glassbokser fordelt bortover i to ulike høyder - hver over to plan, fire av dem ligger til trapperom. Glassboksene sørger for gjennomsyn for hele feltet. Høye glassfasader mot vest, gir unike muligheter for å få til frodige hagestuer i en blokksituasjon. Langs fasaden mot øst ligger svalganger over tre plan, hvorpå det skal kobles en struktur for klatreplanter.

Øverste etasje er brutt opp i mindre enheter - her er stor felles takterrasse med boder på hele den sentrale delen. Bodene definerer skjermede oppholdssoner på terrassen, både mot utsikten østover og mot ettermiddags- og kveldssolen i vest.

Prosjektet, som inneholdt Nord-Europas lengste massivtreblokk, ble lagt på is. Nye entreprenører etterlyses for å realisere planene.