Stavanger, 2004-08

f036.jpgPicture 153.jpgjuli2008 144.jpg2.jpgplanA.jpgfassnittA.jpgplanB.jpgfassnittB.jpg4.jpgFargeplansje2liten.jpgMMFC0205.jpgMMFC0204.jpgnedsenket hage.jpgbakgrunn skyggediagrammer.jpgparken2 copy.jpgapril-5.jpg

Bebyggelsesplan og byggeprosjekt, inklusiv ansvarlig søkerrolle, for 73 boliger på Jåtten Øst. Planen er en videreføring av Aprils vinnerprosjekt i Europan7; Hothouse, og er et pilotprosjekt på flere nivåer.

Dette er et av landets største satsninger på lavenergiboliger. Prosjektet inngår dessuten i Norwegian Wood, et delprosjekt i kulturbysatsningen Stavanger 2008, som stiller høye krav til materialbruk, energiløsninger, universell utforming og god arkitektur.

Selvbyggerprosjektet på felt B7 utgjør ca halvparten av et større boligkvartal (felt B7 og B8) og består av tre-til fireetasjes rekkehustun, omkring en park på 2,9 daa.

Tre felles veksthus er lagt inn i lekeplassområder av generøs karakter. En stram gate med langsgående parkering gir kvartalet en bymessig innramming og sørger for at boligområdet kan være bilfritt. Husene, bestående av fra to til seks boenheter bygges tett opp til fortauet, på urbant vis. Hver bolig har takterrasse på den ene siden og hage på den andre, slik at alle kan få maksimalt ut av solforholdene.

Totalt bruksareal er ca.11.000 m2 inklusiv kjeller. Samlet prosent bebygd areal i boligområdene er ca. 50%.

Selvbyggerfeltet på Jåtten Øst føyer seg inn i den norske tradisjonen, med enfamilieboliger i tre og egen hage. Det dreier seg om to typer boliger. Type A går over 3 etg + kjeller, medet areal på 137m2 BRA, mens type B går over 2 etg + kjeller, med et areal på 157m2 BRA. Sistnevnte har livsløpsstandard og alle boligene er utstyrt med boligsprinkling. Husene har full kjeller, noe som får ned kvadratmeterprisen betydelig, da selvbyggerne støper selv, under ledelse av Stavanger Eiendom. Det har vært mer enn fire hundre unge søkere til de 73 boligene som skal ferdigstilles i 2007/8.

Husbanken finansierer boligene med 90% lån av salgssummen og har gitt prosjekteringstilskudd. Fra Husbankens hjemmeside: «Lavenergiboliger er robuste boliger med løsninger som halverer energibruken i boligene. Det spesielle med Jåtten Øst er at man har arbeidet godt med prinsippene for universell utforming og skapt moderne arkitektur samtidig som man har fått til rimelige boliger.»