Akureyri, Island, 2005

A4samleplansje.jpg

I arkitisk kontekst er Akureyri en oase. Prosjektet foreslår to hovedstrategier for utvikling av Akureyri, DEN BLÅ og DEN GRØNNE.

Se nærmere beskrivelse på engelsk.