Vold og Lund, Hamar/ Ringsaker, 2008

1_11.jpgkonsept.jpg3dkonsept.jpg3_11.jpg4_10.jpg5_10.jpg6_10.jpgFRA ENGA.jpg8_7.jpgperspektivbygningbilde copy.jpgfra låvebrua.jpg

Prosjekt utarbeidet vår/ sommer 2008 i samarbeid med Dronninga landskap i begrenset konkurranse (prekvalifisering) om utvikling av Vold og Lund, Stavsberg, til boligområde. Arrangør: Hamar og Ringsaker kommuner sammen med Husbanken, Trefylket og Block Watne AS. Prosjektet ble rangert til 2.plass.
Kommunedelplanen har lagt renningen for en «grønn vev» over det bølgende kulturlandskapet som ligger i sørvendt helning mot Mjøsa. Prosjektet ønsker å forsterke dette grepet og foreslår å øke bredden på de nord-/sørgående dragene. Sammenhengende, breie grønne drag binder prosjektområdet sammen og blir utgangspunkt for turtraseer, skiløyper, steder å leke og naturlige dyretrekk.

Atkomst til boligområdene kombineres med breie øst-/ vestgående esplanader, med bakkeparkering og fellesfunksjoner, som balløkker, klatrelunder og sitteplasser.

Vi er opptatt av at området ikke skal bli en soveby eller et slags «klekkested» forbeholdt småbarnsfamilier. Skal dette lykkes, må typologisk mangfold og god mix på leilighetsstørrelser gjøre Vold og Lund attraktivt for mange slags boligsøkere. Valgt formspråk åpner for å innpasse forskjellige boligtyper innenfor ett og samme volum. Boligene har enten private vestvendte hager, vestvendte balkonger eller takterrasser.

Byggemåten gir også stor fleksibilitet ifht. utnyttelse: Her kan elementer i 1, 2 og 3 etasjer stilles sammen på ulike vis og gi grunnlag for økt eller redusert tetthet.

I byggeperioden kan det være aktuelt å etablere midlertidig elementfabrikk på låven(e), noe som vil stimulere den regionale trenæringen og gi lokal forankring for byggeprosjektene.

Låvene på Vold og Lund gård kan utvikles som programmatiske tyngdepunkter i hver sin ende av bydelsparken: Lund som ridesenter og barnebondegård, i nærheten av barnehagen og skolen, Vold som ”kulturgården” i videste forstand. Låven kan romme øvingslokale for band, rom for bordtennis/ squash, ulike verksteder (sykkelverksted, keramikk, vevstue) og åpnes for kafè og låvedans. Foreslått bybane vil knytte stedet tettere til Hamar sentrum og kan dermed gjøre aktiviteter på Vold og Lund mer attraktive også for andre folk.

Som et pilotprosjekt på miljøriktige løsninger vil området lett kunne tiltrekke folk som i utgangspunktet er opptatt av bærekraft. Utviklingen av området vil naturlig være inspirert av områdets positive image som frodig kulturlandskap i byen, og en bevisst styrking av dette image vil gi stedet innholdsmessig og fysisk særpreg og gjør at det står klart frem som et annerledes og miljøvennlig boligområde.