Aukra kommune, 2012

iterrenget-web.jpg4.diagram-near-web.jpg2-3D-yfirlitsmynd-web.jpg

– paralelloppdrag i samarbeid med Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter

Tettstedsanalyse og volymstudie for utvikling av sentrum med et kulturhus og svømmebasseng for et kommunesenter på øyen hvor Ormen den lange kommer på land.

En rettvinklet gatestruktur åpner for variasjon i bebyggelsesmønster innenfor klart definerte kvartaler: Her kan bebygges bymessig i hele kvartalet, helt ut til fortau og omkring private gårdsrom for boliger i 2. og 3. etg. , eller bebyggelsen kan trekkes tilbake på en eller flere sider og gi rom for forhager til for eksempel rekkehus.

Offentlige funksjoner knytter seg opp mot grøntstrukturen som danner tyngdepunkten i byen med utsikt mot havet.