Stavanger, 2003

HOTHOUSE siteplanr.jpgHOTHOUSE-strategy-process.jpgHOTHOUSE-axo.jpgHOTHOUSE-diagrams.jpgHOTHOUSE-levels of social spaces.jpgHOTHOUSE-roof garden.jpgHOTHOUSE-greenhouse.jpgHOTHOUSE-gardens.jpgHOTHOUSE-park.jpgHOTHOUSE-horsefield.jpgHOTHOUSE-axo glasshouse.jpgHOTHOUSE-housingtypology.jpg

Den europeiske bolig- og byplankonkurransen Europan ble arrangert for 7. gang i 2003, og for første gang stilte Norge med tomter; i Oslo, Stavanger og Tromsø. April Arkitekter vant 1. premie i Europan 7 med sitt prosjekt Hothouse på Jåtten Øst i Stavanger.

Stavanger skal utvides inn i kulturlandskapet, og prosjektet legger til rette boliger for et stort spekter beboere. Innenfor 4 store kvartaler utforskes sosiale rom på mange nivåer. Boenheter knyttet til felles glasshus danner bygningskropper med ulike lengder. Disse er organisert ortogonalt innenfor et grid, og skaper et sammenhengende bånd av hus og hager som omkranser rektangulære offentlige parker.

Kvartalene er fleksible og prinsippet robust. Boligene kan kombineres for alle mulige behov, fra hybler til bofellesskap til store eneboliger. På strategisk nivå lanseres idéen om et felt med glasshus i landskapet som generator for utviklingen.