Førstehjemsboliger Ulsholtveien 31, Furuset, 2013

Pages-from-BYKUBESONG-HEFTEreducedfilesize-1.gifPages-from-BYKUBESONG-HEFTEreducedfilesize-2.gifPages-from-BYKUBESONG-HEFTEreducedfilesize-3.gifPages-from-BYKUBESONG-HEFTEreducedfilesize-4.gifPages-from-BYKUBESONG-HEFTEreducedfilesize-5.gifPages-from-BYKUBESONG-HEFTEreducedfilesize-8.gifPages-from-BYKUBESONG-HEFTEreducedfilesize-7.gifPages-from-BYKUBESONG-HEFTEreducedfilesize-9.gif

"Juryen vil framheve både de gode intensjonene i dette forslaget og løsningene i seg selv. Juryen er også overbevist om at de viste konseptene, kan og bør videreføres som prinsipper eller som en boligtypologi i andre prosjekter. Prosjektets kvaliteter ligger i måten det favner en større helhet på, både i forhold til enkeltindividet og til et mellommenneskelig felleskap, men også relatert til omtanken for boligbebyggelse som en del av et større økosystem."

Dette prosjektet er perfekt for en privat eller kommunal byggherre som vil bygge et forbildeprosjekt.

Prosjektet er skreddersydd for ungdom som sliter og unge flyktningefamilier. Planløsningen er svært arealeffektiv og fleksibel i forhold til bruk for variert beboermasse, prosjektet viser konkurransens beste planløsninger, i følge rapporten.

Prosjektet egner seg godt for prefabrikasjon da det brukes repetitive elementer.