Averøya, 2009-10

siste.jpg8.jpgbefolket2.jpgd-iso.jpgd-rightisoskjema2.jpgperspektivsmooth.jpg3.jpgdiagrammer-1.jpg5.jpgdiagrammerX.jpgnybygg.jpgplan1000.jpgPERSPEKTIV1.jpg

– i samarbeid med Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter

Som følge av seier i begrenset konkurranse om utvikling av Bruhagen sentrum, Averøy kommune, 2009, har teamet videreutviklet konkrete forslag for ulike delområder, med bolig- og næringsprogram, nytt kommunehus/kulturhus/pensjonat, samt gatestruktur og landskapselementer – alt ledd i kommunens reguleringsarbeid.

Prosjektet etablerer et nytt byrom som tematiserer møtet mellom elvelandskapet og det urbaneog gir rom for møteplasser og aktiviteter som kan styrke Bruhagens stedsidentitet.

Sentralt i reguleringsbistanden har vært å legge til rette for at Bruhagen skal utvikle seg til det sentrale tettsted med et blandet program og attraktive og funksjonelle offentlige områder. Et annet overordnet mål har vært å imøtekomme det aktuelle behov for nye boligtyper sentralt.