Randaberg, 2005

PRESENTASJON RANDABERG 3A_Page_02.jpgPRESENTASJON RANDABERG 3A_Page_08.jpgPRESENTASJON RANDABERG 3A_Page_09.jpgstandpkt1.jpgPRESENTASJON RANDABERG 3A_Page_07.jpgPRESENTASJON RANDABERG 3A_Page_04.jpgPRESENTASJON RANDABERG 3A_Page_05.jpgPRESENTASJON RANDABERG 3A_Page_06.jpgPRESENTASJON RANDABERG 3A_Page_11.jpgPRESENTASJON RANDABERG 3A_Page_12.jpgPRESENTASJON RANDABERG 3A_Page_13.jpgleilighetsisometri.jpgsnitt3.jpgsnitt2.jpgsnitt1.jpgPRESENTASJON RANDABERG 3A_Page_18.jpg

Entreprenørkonkurranse arrangert av Randaberg kommune, høsten 2005. April Arkitekter var engasjert av Byggholt - region Stavanger.

Konseptet er basert på volummoduler

Bygningskroppene lager rammer for det gode livet mot sørvest, mot solen og utsikten til havet. Alle boligene har innganger som vender mot fellesrommene.

Der er et klart hierarki i projektet. En vestvendt terasse danner overgangen mellem det kollektive uterum, og den private bolig.

Her har alle boliger privat inngang fra en terrasse.

Leilighetene i 1. etg har en forhage mot vest i tillegg til frokosthagen i øst.

Alle de andre leilighetene har hver sin hovedinngangsdør fra den vestvendte terrassen, som er privatisert nærmest fasaden i 2. etg.

-Her er det fokusert på kvalitet fremfor kvantitet på fellesområdene utendørs, for en ikke ubetydelig andel av tomten er disponert for privatområder utendørs. De aller fleste leilighetene har en privat terrasse ved inngangsdøren i tillegg til at alle leilighetene i 1. etg. har en privat hage. (Enkelte hageparseller kan evt. øremerkes beboere som bor på de øvre plan.) Slik kan man holde kostnader til vedlikehold av utflytende fellesområder nede, og samtidig gi beboerne de beste muligheter til å påvirke sine nærmeste uteområder og gjøre dem til sine.

-Alle leiligheter er gjennomgående, med lys fra minst to sider.