Ålesund, 2011

collage skråfoto copy copyliten.jpg2500liten.jpgVårjevndøgn 1200.jpgIllustrationplanliten.jpgrp6.jpgrp2.jpgrp3.jpgrp5.jpgoverview kanal.jpgoverview øst.jpgfrom cruiseship.jpgfrom northeast.jpghage copy.jpgUNDER-TAK-copy-web.jpg

Ålesund har historisk sett alltid knyttet seg nært opp til vannet. Fiske og sjøfart har dannet premissene for tidlig bytuvikling, og nærhet til sjøfronten er en av byens store kvaliteter. De siste femti årene har imidlertid store utfyllinger økt avstanden mellom bebyggelse og sjøfront. Prosjektet søker å reetablere og styrke forbindelsen mellom menneskene og havet, og i tillegg til å gløtte til Ålesunds lokale tradisjoner for å la vannet strukturere bebyggelse henter vi inspirasjon fra europeiske byer som har måttet løse infrastrukturelle utfordringer på vannets premisser.