Os, 2017

matkultursenter3 copy.jpgbryggelandskap nær til plansje.jpgskråfotointegrert_farger.jpgsalgsboder til plansje.jpgterrasser2x_nær.jpgterrasser_nær.jpgSituasjonsplan500A1 m stierSmall.jpgsnitt copySmall.jpg

Mulighetsstudie Steinneset, parallelloppdrag

Beskrivelse sakset fra Os&Fusaposten 27.10.2017:

Namnet «Fjordparken» handlar om å ta omsyn til ålmenta sine interesser samtidig som området sin eigenart prega av fjorden og åsen blir ivaretatt og vidareutvikla. I åssida blir det lagt opp til 25 husvære mynta på alle typer husholdninger, med grøntareal på taket, som lett skal gli inn i området. Dette blir gjort ved å byggja i terrasserte plan som er forma etter terrenget. I 1. plan blir det høve for utadrettet virksomhet, eller eventuelt barnehage , medan bustader i ulik storleik blir plasserte oppover i dei ulike plana. På taket blir det lagt opp til «hengjande hagar» både for opphaldsareal, leik og spel, og høve for hage og dyrking. Mellom husa blir det etablert smau og snarvegar for gjennomgang, som i en liten landsby i åssiden, men med rikelig med parkering under bakken som også skal tjene rekreasjonsområdet i sjøen; den andre delen av prosjektet.

Ein attraksjon i hamna:
Eiendomen er en ressurs som bør komme alle Osinger til gode, uansett alder, samt bli et utstillingsvindu for gjester. Sjøen blir utbygt med ålment tilgjengelege fasilitetar og rikelig med gjesteplasser for båt. Ytterst foreslås eit badeområde med stupetårn; et landemerke som ses fra sentrum. Varme badekulpar, flytande sauna, salsbuer, fiskemarknad, eit matkultursenter for born, ein undervassrestaurant, utandørsverkstad for Oselvarhandverk, eit Hands on-båtmuseum, ein botanisk spisehage for planter som lever i og ved vatnet, kajakk- og båtutleige, fiskeplassar, leikebåtar, ein pedagogisk demonstrasjon av eit saltkraftsanlegg er berre noko av det APRIL arkitekter ser for seg av moglegheiter her. Det blir også føreslått å byggja naust eller «kystledhytter» til utleige. Stranda forblir urørt, men nyter godt av nytt servicebygg med ulike fasiliteter

Me ser for oss at området vil bli ein attraksjon i seg sjølv, og at folk vil reisa hit for å oppleva dette, seier Kjersti Hembre.