APRIL arkitekter er grunnlagt på faglig engasjement, og vi påtar oss oppdrag av alle størrelser og kategorier. Kontorets portefølje omfatter store boligprosjekter, arbeid med skolebygg, kontor- og kulturbygg samt urbanisme, inklusiv reguleringsarbeid. Kjernevirksomheten dreier seg om boligutvikling og urbanisme, men APRIL gir også gjerne råd i forbindelse med interiørprosjekter/boligkjøp på timebasis, prosjekterer tilbygg, hytter, eneboliger, bistår med søknader overfor myndighetene og undersøker tomters utbyggingspotensial.

APRIL arkitekter har sentral godkjenning for prosjektering i tiltaksklasse 3. Kontoret har genuin interesse for, og kompetanse på, bærekraftig byggprosjektering og områdeplanlegging, bl. a. gjennom NorwegianWood- og FutureBuilt-prosjekter.

APRIL har tegnet Spikerverket boliger i Nydalen - et prosjekt med 156 boenheter, som var kandidat for Oslo Bys Arkitekturpris i 2013. I PBE`s nye veileder for universell utforming av boliger trekkes leilighetsplaner fra Spikerverket fram som gode eksempler.

Etter seier i Europan7 prosjekterte APRIL 73 selvbyggerboliger i Stavanger, som er brukt som forbildeprosjekt i Norske Arkitekters Landsforbunds Gode Boliger for Alle og i eksempelsamling om livskraftige urbane bomiljø.
.

Les mer